12 มกราคม 2551

"Rumors" by Lindsay LohanThis is an old song but really suits what I am facing now ... Rumors.

อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหิน
แม้องค์พระปฏิมายังราคิน
คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา

ไม่มีความคิดเห็น: